•  

 

KONAČNA LISTA NAKNADNIH UPISA U DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. I RASPORED UPISA

Objavljeno - 15.11.2022.

Na ovom mjestu možete preuzeti Listu s konačnim rezultatima naknadnih upisa u desetosatni jaslički program dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023. i Raspored upisa

 

REZULTATI BODOVANJA ZA NAKNADNE UPISE U DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022/2023.

Objavljeno - 28.10.2022

Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 5. listopada 2022. god. objavilo Poziv za naknadne upise djece u desetosatni program dječjih vrtića grada Karlovca za 2022./2023. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis zaprimali su se isključivo putem nacionalnog sustava e-Upisi u periodu od 7.10.2022. do 14.10.2022. godine.

Svi zaprimljeni zahtjevi bodovani su sukladno članku 15. Pravilnika o upisu djece.

Rezultate bodovanje djece možete preuzeti ovdje

 

POZIV ZA NAKNADNE UPISE DJECE U DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 05.10.2022

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

U desetosatni jaslički program mogu se upisati djeca koja imaju navršenu jednu godinu.

Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca

Naknadni upisi za desetosatni jaslički program odnose se na slobodna upisna mjesta u Dječjem vrtiću Karlovac, objekt Zadobarje, Zadobarje 39 i Dječjem vrtiću Četiri rijeke, izdvojena jedinica objekta Mahićno na adresi Mahićno 92.

ZAHTJEV ZA NAKNADNE UPISE PREDAJE SE ISKLJUČIVO PUTEM APLIKACIJE E-UPISI UNUTAR NACIONALNOG SUSTAVA E-GRAĐANI.

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)

2. Potvrda o prebivalištu roditelja i djeteta, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrda o boravištu (ne starija od 6 mjeseci)

3. Iskaznicu imunizacije i zdravstvenu iskaznicu djeteta

4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis).
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i/ili invalid Domovinskog rata,
 • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu.
 • Dokaz o samohranosti roditelja:
 • - Smrtni list za preminulog roditelja, ili

  - Rodni list djeteta, ili

  - Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi

 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
 • - Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili

  - Tužba za razvod braka (ili potvrda suda da je pokrenuta tužba), ili

  - Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,

 • Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
 • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika Rodnog lista za svako dijete.

ZAHTJEV ZA NAKNADNE UPISE U DJEČJI VRTIĆ PODNOSI SE PUTEM LINKA https://vrtici.e-upisi.hr/ U RAZDOBLJU od 07.10.2022. do 14.10.2022.

Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa osigurana je e-mail adresa upisi2022@gmail.com te brojevi telefona 091/2345-316, 091/2345-317, 099/489-1199, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi objavljene su na web stranicama vrtića i Grada Karlovca http://www.vrtic-karlovac.hr , https://vrtic-cetiririjeke.hr i http://www.karlovac.hr .

U roku 15 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

U Karlovcu, 5. listopada 2022.

Povjerenstvo za provođenje upisa

 

OBAVIJEST VEZANO ZA POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 07.09.2022

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC I DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Grabrik i OŠ Skakavac, održati će se u Dječjem vrtiću Grabrik, Bartola Kašića 17 , prema sljedećem rasporedu:

Početno slovo prezimena Datum upisa Vrijeme upisa
A - F 19.09.2022. 8:00 – 11:00
G - L 20.09.2022. 8:00 – 11:00
M - R 21.09.2022. 8:00 – 11:00
S - Ž 22.09.2022. 8:00 – 11:00

Dijete na upis dolazi u pratnji jednog roditelja.

Ukoliko u navedeno vrijeme roditelji s djetetom ne mogu doći na upis, molimo da se jave Stručnom timu Dječjeg vrtića Karlovac na broj tel. 422 - 606.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Turanj, vrtiću Mahićno, OŠ Rečica i Područna škola Vukmanički Cerovac, biti će provedeni u tjednu 19.-23. rujna 2022. u vrtiću Rakovac. O točnom terminu upisa biti ćete obaviješteni telefonski nekoliko dana prije upisa.

NA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE POTREBNO JE DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.

3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima.

4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa djeteta u dječji vrtić.

U Karlovcu, 07.09.2022.

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 18.07.2022.

Na temelju članka 1.a i članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM U RAZDOBLJU OD 19.7.2022. DO 31.8.2022.!

RODITELJI DJECE PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS ELEKTRONSKIM PUTEM KLIKOM NA POVEZNICU :

https://forms.gle/vZpFBiFP6w1UqUqH6

KOJA JE UJEDNO OBJAVLJENA I NA MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA I GRADA KARLOVCA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, www.karlovac.hr

RASPORED UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA OBJAVIT ĆE SE NA ULAZNIM VRATIMA DJEČJIH VRTIĆA I MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA I GRADA KARLOVCA DANA 07.09.2022. GODINE.

U Karlovcu, 18.07.2022.

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke

 

RASPORED UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./23.

Objavljeno - 06.07.2022.

Raspored upisa djece u dječje vrtiće grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023. možete preuzeti ovdje.

Upitnik za roditelje možete preuzeti ovdje.

 

UPISI U DJEČJE VRTIĆE 2022./2023.

Objavljeno - 29.06.2022

Nakon postupka prijave u vrtiće putem aplikacije e-građanin i isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke, a na prijedlog Povjerenstva za upise, utvrdilo je listu s konačnim rezultatima upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023.

Lista s konačnim rezultatima upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023. objavljena je danas, 29.06.2022. godine na oglasnim pločama i službenim mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke, te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Raspored upisa djece u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023. bit će objavljen 06.07.2022. godine također na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke, te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Kao što smo i ranije najavljivali i informirali naše sugrađane, a s obzirom na očekivani veliki interes roditelja i potrebu za smještajem djece u predškolske ustanove na području grada Karlovca, Grad Karlovac će u suradnji s vrtićima, kao i svake godine dosad, prilagoditi postojeće smještajne kapacitete u vrtićima, kao i aktivirati dodatne prostore kako bi što većem broju djece osigurali boravak u vrtiću.

Očekujemo da će sukladno planovima svoje mjesto u vrtiću dobiti oko 300 djece, a prednost pri upisu imat će djeca čija su oba roditelja zaposlena. Također, Grad Karlovac nastavit će sa sufinanciranjem smještaja djece u privatnim dječjim vrtićima kao i obrtima za čuvanje djece.

Zahvaljujemo roditeljima na razumijevanju, strpljenju i suradnji. LISTA UPISA

 

REZULTATI BODOVANJA ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Objavljeno - 13.06.2022

Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 05.svibnja 2022. god. objavilo Poziv za upis djece u desetosatni program dječjih vrtića grada Karlovac za 2022./2023. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis zaprimali su se isključivo putem nacionalnog sustava e-Upisi u periodu od 12.5.2022. do 20.5.2022. godine. Svi zaprimljeni zahtjevi bodovani su sukladno članku 15. Pravilnika o upisu djece.

Rezultate bodovanje djece možete preuzeti ovdje

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA

Poštovani roditelji,

kako smo već naveli u Pozivu za upis, zahtjev za upis u dječji vrtić podnosi se putem linka https://vrtici.e-upisi.hr/ u razdoblju od 12.5.2022. do 20.5.2022. godine.

Prijava djeteta u vrtić koja se podnosi putem sustava e-Građani odnosno sustava e-Upisi već će iz samog sustava omogućiti dohvat podataka o kojima evidenciju vode državna tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku (primjerice, izvadak iz Matice rođenih, potvrde prebivališta, elektronički zapisi podataka evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a, npr. potvrda zaposlenosti i sl.).

Dokumenti koje nije moguće preuzeti iz sustava e-Građani:

Prijavi se prilažu i određeni dokumenti koje nije moguće preuzeti iz sustava e-Građani, a koji se dijelom nalaze na web stranicama vrtića odakle ih roditelji mogu preuzeti na svoje računalo, ispuniti i potom priložiti u nacionalnu aplikaciju ili ih trebaju pribaviti od liječnika i sl.

To su sljedeći dokumenti, potvrde i obrasci:

 • sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću;
 • ispunjen obrazac o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva odabranog dječjeg vrtića – obrazac se nalazi na stranicama odabranog dječjeg vrtića - link na obrazac;
 • izjava o samostalnoj skrbi za dijete nakon prestanka izvanbračne zajednice - link na obrazac

Sve navedene dokumente roditelj u nacionalnoj aplikaciji e-Upisi prilaže u poglavlju pod nazivom „Odabir kriterija“.

Tehnička podrška

Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa osigurana je e-mail adresa upisi2022@gmail.com te brojevi telefona 091/2345-316, 091/2345-317, 099/489-1199, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u vrtić gdje će mu biti pružena potrebna tehnička podrška. Tom prilikom roditelj popunjava privolu/suglasnost za obradu osobnih podatka u svrhu provođenja elektroničkog upisa djeteta u ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjalink na obrazac

U Karlovcu, 11.05.2022.

Povjerenstvo za upise

 

U nastavku objavljujemo opće akte i odluke vezane za upis djece:

 • Pravilnik o upisu djece, pročišćeni tekst OVDJE
 • Pravilnik o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa OVDJE
 • Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
 • Odluku o izmjeni i dopuni Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
 • Odluka o cijeni posebnih programa u okviru redovitog deset satnog programa za 2022./23. pedagošku godinu OVDJE

 

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 05.05.2022

Poziv za upis djece u desetosatne programe dječjih vrtića grada Karlovca možete preuzeti OVDJE

Upisi u dječje vrtiće - upute za korištenje sustava možete preuzeti OVDJE

 

INFORMACIJE ZA RODITELJE VEZANO ZA UPIS DJECE U 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 20.04.2022

Poštovani roditelji,

Pred nama su prijave za upise u vrtiće za novu pedagošku godinu 2022./2023. koji će ove godine početi 12. 5. 2022. godine.

Ovim putem želimo na vrijeme obavijestiti sve roditelje da će se prijave za upise u dječje vrtiće Grada Karlovca po prvi puta obavljati putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Naime, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET provode projekt pod nazivom „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Iako su u građani grada Karlovca i ranijih godina mogli prijavljivati djecu u vrtiće digitalnim putem, Grad Karlovac je ove godine sastavni dio spomenutog nacionalnog projekta koji bi trebao omogućiti roditeljima da jednostavnije, s dokumentacijom koja je dostupna online u nacionalnim registrima, izvrše prijave za upis svoga djeteta.

Za početak roditelji se trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. Niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

Mole se svi roditelje da u sustavu e-Građani provjere podatke koje sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Želimo naglasiti da se radi o aplikaciji izrađenoj na nacionalnoj razini, zbog čega je nadležnost Grada Karlovca vrlo ograničena.

Svi ostali detalji aplikacije i prijave roditeljima će biti dostupni kroz detaljne korisničke upute na stranicama e-Građani odnosno na stranici e-Upisi, te Vas ujedno sve pozivamo da pratite stranice dječjih vrtića http://www.vrtic-karlovac.hr i https://vrtic-cetiririjeke.hr na kojima ćemo ažurno objavljivati sve informacije i upute važne za upise djece.

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

 

ARHIVA - UPIS 2021./2022. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2021./22. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2020./2021. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2020./21. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2019./2020. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2019./20. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2018./2019. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2018./19. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2017./2018. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2017./18. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2016./2017. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2016./17. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2015./2016. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2015./16. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2014./2015. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2014./15. možete preuzeti - ovdje