O NAMA

Dječji vrtić Karlovac obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a osnivač i vlasnik je Grad Karlovac.

Poslovodni i stručni voditelj ustanove je ravnateljica Danka Pavletić, prof. rehabilitator, imenovana od strane osnivača dana 14.10.2020.g. na mandat od 4 godine.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće imenovano dana 5.12.2021. g. na mandat od 4 godine, a sastoji se od pet članova:

 • tri člana su imenovana od strane osnivača: Petra Lončar, Andrijana Krivdić Radočaj i Petra Rakocija,
 • jedan član je izabran iz redova odgojitelja i stručnih suradnika: Dubravka Vlašić,
 • jedan član je izabran iz redova roditelja: Matija Novak.

Predsjednica Upravnog vijeća je Petra Lončar, a zamjenica predsjednice je Andrijana Krivdić Radočaj.

Dječji vrtić Karlovac svoju djelatnost obavlja na 8 lokacija: link

 • Centralni objekt Vrtić Gaza, Tkalčeva 2, (8 odgojnih skupina)
 • Područni objekt Vrtić Grabrik, B. Kašića 17, (12 odgojnih skupina, 1 popodnevna skupina)
 • Izdvojena jedinica područnog objekta Grabrik na adresi M. Vrhovca 19 (1 odgojna skupina)
 • Izdvojena jedinica područnog objekta Grabrik na adresi M. Krleže 31 (2 odgojne skupine)
 • Područni objekt Vrtić Banija, Obala Račkog 8 (7 odgojnih skupine)
 • Područni objekt Vrtić Novi centar, Smičiklasova 23 (2 odgojne skupine)
 • Područni objekt Vrtić Zadobarje, Zadobarje 39 (2 odgojne skupine)
 • Područni objekt Vrtić Hrnetić, Hrnetić 20 (2 odgojne skupine)

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od 1.godine života do polaska u školu.

Cilj i zadaća Vrtića je poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti.

U okviru svoje djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode sljedeći programi:

1. Redoviti programi:

 • cjelovit 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece od 05:30 do 21:00 sat

2. Posebni programi:

 • program ranog učenja engleskog jezika
 • sportski program
 • glazbeni program
 • program senzomotorne stimulacija
 • ljetovanje

3. Programi javnih potreba:

 • integracija djece s teškoćama u razvoju
 • predškola
 • program rada s darovitom djecom