•  
 

DOKUMENTI

 

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

2. ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

3. OPĆI AKTI I ODLUKE:

4. GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠĆA

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.GODINU - 06.02.2021.

Financijski izvještaj za 2020.godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.godinu

Referentna stranica uz financijski izvještaj za 2020.godinu

 

Financijski 2016 Financijski 2017 Financijski 2018 Financijski 2019