•  

 


DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC 

DJELUJE NA 4 LOKACIJE

Centralni objekt "GAZA" (SPORTSKI PROGRAM), Tkalčeva 2

1 jaslička, 7 vrtićkih skupina (5 sportskih skupina)

Kontakt

tajništvo: 047/631 466

računovodstvo: 047/613 550

telefax: 047/613 550

 

Područni objekt "GRABRIK" (PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA)

Bartola Kašića 17

2 jasličke, 9 vrtićkih skupina (2 skupine u engleskom programu)

Kontakt

stručni tim: 047/422 606

odgojitelji: 047/422 608

Područni objekt "NOVI CENTAR (GLAZBENI PROGRAM)"

Smičiklasova 23

2 vrtićke skupine (1 skupina u glazbenom programu)

Kontakt

odgojitelji: 047/422 988

 

 

 

Područni objekt "BANIJA"

Obala Račkoga 8

1 jaslička skupina, 5 vrtićkih skupina

Kontakt

odgojitelji: 047/648 210