•  

DANI DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

kros djece

POKRET ZA SRETNO DIJETE - 24.05.2021.

Maja Jakić Grubešić, kineziolog (sportski program)

Prirodni oblici kretanja

Pokret je djetetov način izražavanja. Kroz pokret i igru djeca najbolje usvajaju i usavršavaju motoričke zadatke i stječu motoričke vještine.

Prirodni oblici kretanja su osnova na koju se nadograđuju sva ostala motorička znanja. Od velike su važnosti za pravilan rast i razvoj djeteta.

Prirodni oblici kretanja su aktivnosti koje obuhvaćaju pokrete poput: puzanja, hodanja, trčanja, poskoka, skokova, preskoka, manipulacije predmetima (npr. lopta), svladavanje otpora dizanjem, nošenjem, vučenjem i sl.

U video prikazu ispod teksta djeca demonstriraju vježbe od najjednostavnijih oblika kretanja do kompleksnijih pokreta.

U odrastanju djece najvažnija je uloga roditelja i njihov doprinos u svakodnevnom poticanju motoričkog razvoja i stvaranju raznovrsnog okruženja za pokret i igru.
DJEČJI CRTEŽ - 25.05.2021.

Crtanje u vrtiću – prezentacija u PDF-u odgojiteljice mentorice Bernarde Ivasić

Likovni natječaj BICIKL

Povodom obilježavanja dana vrtića, Dječji vrtić Karlovac proveo je natječaj likovnih radova na temu Bicikl. U natječaju su sudjelovala djeca od 5 do 7 godina s ukupno 43 rada. Zadana likovna tehnika bila je olovka kojom su naši vrtićanci nacrtali domišljate i maštovite bicikle. Svi su pristigli radovi izvrsni, a ocjenjivačka komisija, koji su činili akademski slikar Mladen Bolfek, odgojitelj-mentor Bernarda Ivasić, odgojiteljica Maja Kuzmanić te pedagoginja Ana-Maria Matošević, izdvojila je tri najbolja rada. Prvo mjesto osvojila je Lea (5 godina) iz skupine Ribice pod vodstvom odgojiteljice Borke Jaković. Drugo mjesto osvojio je Vito (6 godina) iz skupine Loptice pod vodstvom odgojiteljice Gorice Planinac. Treće mjesto osvojila je Petra (7 godina), također iz skupine Loptice.

Ovim putem čestitamo svoj djeci koja su sudjelovala u natječaju te im želimo uspjeh u daljnjem likovnom stvaranju.

U prilogu se u dvije pdf datoteke nalaze svi radovi: u jednoj se prema redoslijedu od 1. do 3. mjesta nalaze nagrađeni radovi, a u drugoj ostali radovi.

Nagrađeni

Svi ostali

OSJETILIMA SPOZNAJ SVIJET - 26.05.2021.

U sklopu našeg Vrtića Grabrik provodi se Program senzomotorne stimulacije u jaslicama.

Odgojiteljice Anita Ogrizović i Sanela Hrelić pripremile su prezentaciju kojom prikazuju na koje sve načine možemo stimulirati razvoj djeteta do 3 godine.
STVARANJE OKRUŽENJA ZA UČENJE - 27.05.2021.

Četvrta tema koja obilježava ovogodišnje dane vrtića je okruženje za učenje.

U prezentaciji koju su izradile odgojiteljice Dubravka Jakuš i Branka Ožura doznajte zašto je prostor ˝treći odgojitelj˝ te kako djeci osigurati primjerene pedagoške poticaje u skladu s prirodom njihova učenja.

Inspirirajte se idejama obogaćivanja prostora i izrade pedagoških poticaja, kojih našim odgojiteljicama nikada ne manjka.

U prilogu je prezentacija napravljena u Power Point alatu i za pregled potrebno je imati minimalno Power Point instaliran na računalu.

Za preuzimanje prezentacije pritisnite ovdje

GLAZBA NAS VODI - 28.05.2021.

U našem Vrtiću Novi centar provodimo integrirani desetosatni glazbeni program.

Temeljni zadatak programa je kroz svakodnevne aktivnosti podržati i intenzivirati dječji interes za glazbu kroz sve njezine segmente (ritam, pjevanje, sviranje, slušanje, pokret, ples i stvaranje).

Odgojiteljice Branka Petrović Brnardić i Marija Ladić pripremile su prikaz njihova rada u glazbenoj skupni ˝Notice˝.
 

EUROPSKI TJEDAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Vrtićke skupine Sportići iz Dječjeg vrtića Gaza sa svojim odgojiteljicama i trenericom sportskog programa obilježili su Europski tjedan mentalnog zdravlja kroz tjelesnu aktivnost:

KROS U PARKU

Trčanje i priroda su snažan spoj koji pozitivno utječe na tjelesno i mentalno zdravlje djece.

Dijete je rođeno za kretanje, a dok se kreće u skupinu s drugom djecom doživljava poseban užitak i niz pozitivnih emocija.

kros djeceVrtićka skupina Pčelice iz Vrtića Grabrik biciklijadom su obilježili Europski tjedan mentalnog zdravlja

Pčelice

Pčelice

Pčelice

Pčelice

Pčelice

Pčelice

Pčelice

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi predškolska dob smatra se najpovoljnijim životnim razdobljem za početak usvajanja stranog jezika. Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju dijete jezik usvaja spontano, situacijski, kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima. Glavne zadaće programa su: razvijanje interesa i senzibiliteta za engleski jezik, postupno razvijanje vještine slušanja i komuniciranja na engleskom jeziku, razvijanje interesa kod djeteta za zemlju i ljude čiji jezik uče, te upoznavanje sa kulturom i običajima, poticanje na izražavanje na engleskom jeziku u spontanoj interakciji s odgojiteljima i djecom, uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika, poticanje i motiviranje djeteta na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika, usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta. Program se provodi za djecu od 3 godine do polaska u školu, unutar cjelodnevnog desetosatnog programa. Provode ga odgojiteljice sa odgovarajućom edukacijom i stečenim certifikatom za engleski jezik.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA

Program ranog učenja njemačkog jezika ostvaruje u sklopu redovnog desetosatnog programa, a namijenjen je djeci od 3 godine do polaska u školu. Voditelji su odgajatelji koji imaju stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz njemačkog jezika. Sadržaj i aktivnosti rada planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta, obuhvaćaju aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih dogaðanja, blagdana i drugog. Način rada prvenstveno se temelji na spoznaji da djeca najbolje uče kroz igru i svakodnevne životne situacije (tzv. situacijsko učenje). Kroz program se nastoji stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti njemački jezik, te omogućiti djetetu postupno izražavanje na njemačkom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima. Spontanim učenjem njeguje se ispravan izgovor, ritam i intonacija. Izlaganjem aktivnostima, igrama, pjesmama i brojalicama na njemačkom jeziku djeca usvajaju osnovni rječnik i jezične strukture, te razvijaju interes za druge ljude, običaje, zemlje i kulture.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

SPORTSKI PROGRAM

Sportski program namijenjen je djeci od 3 do 7 godina. Uz redoviti program, u sportskoj se grupi provodi organizirana tjelesna aktivnost primjerena dobi djece. Provodi ga kineziolog u suradnji s odgojiteljima. Kroz program se potiče optimalni motorički razvoj djece. Sve aktivnosti i motorički sadržaji koji potiču motorički razvoj, kao i sprave i pomagala koja se koriste, u skladu su s dobi djece, sposobnostima djece te se provode sukladno karakteristikama specifičnim za dječju dob. Neke od zadaća sportskog programa su: zadovoljiti djetetovu potrebu za kretanjem i igrom, utjecati na cjelokupan rast i razvoj, a posebice na motoričke i funkcionalne sposobnosti, naučiti djecu poštivanju pravila i meðusobnom pomaganju, stjecanje znanja o sportskim sadržajima i pravilima različitih sportova. Kroz sportski program djeci se omogućuju i dodatni sadržaji: upoznavanje s poznatim sportašima, posjete sportskim terenima i klubovima, sudjelovanje na sportskim natjecanjima, ogledni sportski nastupi djece, zimovanje, škole klizanja i plivanja.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

GLAZBENI PROGRAM

Glazbeni program namijenjen je djeci od 3 do 7 godina. Provodi se u posebno opremljenom boravku u kojem su osigurani optimalni uvjeti za kvalitetno provoðenje glazbenih sadržaja, svakodnevno, u okviru redovnog programa. Program provode odgojiteljice koje imaju završenu glazbenu školu i kontinuirano se usavršavaju u tom području. Glazbenim programom želi se djeci približiti svijet glazbe, probuditi interes za glazbu i razvijati ih u znatiželjne, kreativne i neagresivne osobe. Temeljni zadatak glazbenog programa je podržavati i intenzivirati dječji interes za glazbu kroz sve njene segmente (ritam, pjevanje, sviranje, slušanje, pokret i ples, stvaranje) te naučiti djecu povezivati glazbene sadržaje s drugim umjetničkim područjima. Dobro odabrana glazba, s kojom se dijete svakodnevno susreće, u njemu će razviti želju i potrebu za slušanjem, doprinijet će stvaranju mirne i ugodne atmosfere važne za djetetov razvoj, potaknuti će intelektualni razvoj i empatiju, a pomoći će i kod razvoja socijalne kompetencije djece.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

PROGRAM SENZOMOTORNE STIMULACIJE U JASLICAMA

Senzomotorni razvoj preduvjet je za sve više spoznajne funkcije i stoga je nezaobilazni period dječjeg odrastanja. Najveći potencijal za rast i razvoj živčani sustav ima u razdoblju ranog djetinjstva, a on se potiče kroz različite aktivnosti kretanja, igre i učenja, uz prisutstvo raznovrsnih materijala i poticaja. Cilj i zadaće programa usmjerene su na zadovoljavanje i razvijanje potrebe djeteta za kretanjem i doživljavanjem osjeta iz okoline koja ih okružuje kroz stimulaciju svih osjetila (osjetila za ravnotežu, proprioceptivnog osjetila - mišići i zglobovi, osjetila za dodir, vid, sluh, miris, okus). Program je namijenjen djeci od 1 do 3 godine, a provodi se u boravku koji je dodatno opremljen poticajima za stimulaciju svih senzornih modaliteta. Integriran je u svakodnevne aktivnosti skupine, a odgojiteljice imaju završenu edukaciju iz područja senzorne integracije.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

 

ARHIVA - PROGRAMI/AKTIVNOSTI

Informacije o dosadašnjim programima i aktivnostima može pogledati - ovdje