•  

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi predškolska dob smatra se najpovoljnijim životnim razdobljem za početak usvajanja stranog jezika. Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju dijete jezik usvaja spontano, situacijski, kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima. Glavne zadaće programa su: razvijanje interesa i senzibiliteta za engleski jezik, postupno razvijanje vještine slušanja i komuniciranja na engleskom jeziku, razvijanje interesa kod djeteta za zemlju i ljude čiji jezik uče, te upoznavanje sa kulturom i običajima, poticanje na izražavanje na engleskom jeziku u spontanoj interakciji s odgojiteljima i djecom, uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika, poticanje i motiviranje djeteta na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika, usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta. Program se provodi za djecu od 3 godine do polaska u školu, unutar cjelodnevnog desetosatnog programa. Provode ga odgojiteljice sa odgovarajućom edukacijom i stečenim certifikatom za engleski jezik.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA

Program ranog učenja njemačkog jezika ostvaruje u sklopu redovnog desetosatnog programa, a namijenjen je djeci od 3 godine do polaska u školu. Voditelji su odgajatelji koji imaju stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz njemačkog jezika. Sadržaj i aktivnosti rada planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta, obuhvaćaju aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih dogaðanja, blagdana i drugog. Način rada prvenstveno se temelji na spoznaji da djeca najbolje uče kroz igru i svakodnevne životne situacije (tzv. situacijsko učenje). Kroz program se nastoji stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti njemački jezik, te omogućiti djetetu postupno izražavanje na njemačkom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima. Spontanim učenjem njeguje se ispravan izgovor, ritam i intonacija. Izlaganjem aktivnostima, igrama, pjesmama i brojalicama na njemačkom jeziku djeca usvajaju osnovni rječnik i jezične strukture, te razvijaju interes za druge ljude, običaje, zemlje i kulture.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

SPORTSKI PROGRAM

Sportski program namijenjen je djeci od 3 do 7 godina. Uz redoviti program, u sportskoj se grupi provodi organizirana tjelesna aktivnost primjerena dobi djece. Provodi ga kineziolog u suradnji s odgojiteljima. Kroz program se potiče optimalni motorički razvoj djece. Sve aktivnosti i motorički sadržaji koji potiču motorički razvoj, kao i sprave i pomagala koja se koriste, u skladu su s dobi djece, sposobnostima djece te se provode sukladno karakteristikama specifičnim za dječju dob. Neke od zadaća sportskog programa su: zadovoljiti djetetovu potrebu za kretanjem i igrom, utjecati na cjelokupan rast i razvoj, a posebice na motoričke i funkcionalne sposobnosti, naučiti djecu poštivanju pravila i meðusobnom pomaganju, stjecanje znanja o sportskim sadržajima i pravilima različitih sportova. Kroz sportski program djeci se omogućuju i dodatni sadržaji: upoznavanje s poznatim sportašima, posjete sportskim terenima i klubovima, sudjelovanje na sportskim natjecanjima, ogledni sportski nastupi djece, zimovanje, škole klizanja i plivanja.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

GLAZBENI PROGRAM

Glazbeni program namijenjen je djeci od 3 do 7 godina. Provodi se u posebno opremljenom boravku u kojem su osigurani optimalni uvjeti za kvalitetno provoðenje glazbenih sadržaja, svakodnevno, u okviru redovnog programa. Program provode odgojiteljice koje imaju završenu glazbenu školu i kontinuirano se usavršavaju u tom području. Glazbenim programom želi se djeci približiti svijet glazbe, probuditi interes za glazbu i razvijati ih u znatiželjne, kreativne i neagresivne osobe. Temeljni zadatak glazbenog programa je podržavati i intenzivirati dječji interes za glazbu kroz sve njene segmente (ritam, pjevanje, sviranje, slušanje, pokret i ples, stvaranje) te naučiti djecu povezivati glazbene sadržaje s drugim umjetničkim područjima. Dobro odabrana glazba, s kojom se dijete svakodnevno susreće, u njemu će razviti želju i potrebu za slušanjem, doprinijet će stvaranju mirne i ugodne atmosfere važne za djetetov razvoj, potaknuti će intelektualni razvoj i empatiju, a pomoći će i kod razvoja socijalne kompetencije djece.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

PROGRAM SENZOMOTORNE STIMULACIJE U JASLICAMA

Senzomotorni razvoj preduvjet je za sve više spoznajne funkcije i stoga je nezaobilazni period dječjeg odrastanja. Najveći potencijal za rast i razvoj živčani sustav ima u razdoblju ranog djetinjstva, a on se potiče kroz različite aktivnosti kretanja, igre i učenja, uz prisutstvo raznovrsnih materijala i poticaja. Cilj i zadaće programa usmjerene su na zadovoljavanje i razvijanje potrebe djeteta za kretanjem i doživljavanjem osjeta iz okoline koja ih okružuje kroz stimulaciju svih osjetila (osjetila za ravnotežu, proprioceptivnog osjetila - mišići i zglobovi, osjetila za dodir, vid, sluh, miris, okus). Program je namijenjen djeci od 1 do 3 godine, a provodi se u boravku koji je dodatno opremljen poticajima za stimulaciju svih senzornih modaliteta. Integriran je u svakodnevne aktivnosti skupine, a odgojiteljice imaju završenu edukaciju iz područja senzorne integracije.

Dodatne informacije u programu s naznakom u kojem objektu će se provoditi, za koju dob, plaćaju li se dodatno ili ne te da li ima mjesta za nove upise možete dobiti ako kliknete - ovdje

 

 

ARHIVA - PROGRAMI/AKTIVNOSTI

Informacije o dosadašnjim programima i aktivnostima može pogledati - ovdje