•  
 

ODLUKE O ODABIRU PONUDA ZA NABAVU - 14.12.2017.

Nakon zavr?enog postupka nabave koju je proveo Dječji vrtić Karlovac objavljujemo odluke o odabiru najpovoljnih ponuda za razne usluge za 2018.godinu.

Odluka o odabiru ponude za nabavu električne energije

Odluka o odabiru ponude za nabavu kruha i pekarskih proizvoda

Odluka o odabiru ponude za nabavu mesa i mesnih prerađevina

Odluka o odabiru ponude za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda

Odluka o odabiru ponude za nabavu svje?eg voća i povrča

Odluka o odabiru ponude za nabavu raznih prehrambrenih proizvoda

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU - 01.12.2017.

Dječji vrtić Karlovac pokrenuo je postupak za dostavu ponuda za razne usluge za 2018. godinu. Dokumente mo?ete preuzeti na ovome mjestu.

Poziv za dostavu ponude za nabavu električne energije za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2.1. Mjerna mjesta, Prilog 2.2. Tro?kovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu kruh i pekarske proizvode za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2. Tro?kovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu mesa i mesnih prerađevina za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2. Tro?kovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2. Tro?kovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu svje?eg voća i povrča za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2. Tro?kovnik

Poziv za dostavu ponuda za nabavu raznih prehrambrenih proizvoda za 2018.god. s prilozima: Prilog 1. ponudbeni list, Prilog 2. Tro?kovnik

 

 

ZABRANA SKLAPANJA POSLOVA/UGOVORA

 

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (?Narodne novine? br. 120/16) Dječji vrtić Karlovac kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:

Sukladno odredbama čl. 75.do 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Karlovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju)

 

 

Temeljem točke 2. i 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11), objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr?enja.

Preuzmite pregled sklopljenih ugovora U PDF formatu

Ovdje mo?ete preuzeti Plan nabave za 2017.godinu.

Preuzmite plan nabave za 2017 u PDF formatu

Ovdje mo?ete preuzeti Plan nabave za 2016.godinu.

Preuzmite plan nabave za 2016 u PDF formatu

Ovdje mo?ete preuzeti Plan nabave za 2015.godinu.

Preuzmite plan nabave za 2015 u PDF formatu

Ovdje mo?ete preuzeti Plan nabave za 2014.godinu.

Preuzmite plan nabave za 2014 u PDF formatu

Ovdje mo?ete preuzeti Plan nabave za 2013.godinu.

Preuzmite plan nabave za 2013 u PDF formatu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirne sporazume mo?ete preuzeti ovdje.

Preuzmite registar ugovora o javnoj nabavi i okvirne sporazume mo?ete preuzeti u PDF formatu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave mo?ete preuzeti ovdje.

Preuzmite pravilnik o provedbi postupka jednostavna nabave preuzmite u PDF formatu

 

Arhiva 2015 Arhiva 2016

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.