•  

 

OBAVIJEST VEZANO ZA POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 06.09.2021

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC I DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Grabrik i OŠ Skakavac, održati će se u Dječjem vrtiću Grabrik, Bartola Kašića 17 , prema sljedećem rasporedu:

Početno slovo prezimena Datum upisa Vrijeme upisa
A - F 13.9.2021. 8:00 – 11:00
G - K 14.9.2021. 8:00 – 11:00
L - Ma 15.9.2021. 8:00 – 11:00
Me - P 16.9.2021. 8:00 – 11:00
Š - Ž 17.9.2021. 8:00 – 11:00

Radi poštivanja mjera protiv zaraze koronavirusom dijete na upis dolazi u pratnji jednog roditelja, a roditelj je obvezan nositi masku.

Ukoliko u navedeno vrijeme roditelji s djetetom ne mogu doći na upis, molimo da se jave Stručnom timu Dječjeg vrtića Karlovac na broj tel. 422 - 606.

Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Turanj, vrtiću Mahićno, OŠ Rečica i Područna škola Vukmanički Cerovac, biti će provedeni u tjednu 20.-24. rujna 2021. u vrtiću Rakovac. O točnom terminu upisa biti ćete obaviješteni telefonski nekoliko dana prije upisa.

NA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE POTREBNO JE DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.

3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima.

4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa djeteta u dječji vrtić.

U Karlovcu, 06.09.2021.

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke

 

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE U DESETOSATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 22.08.2021

RODITELJSKI SASTANAK za sve roditelje novoupisane djece za objekte Dječjeg vrtića Karlovac (Grabrik, Gaza, Banija i Novi Centar) održati će se u DV GRABRIK (Bartola Kašića 17) u slijedećim terminima:

24.08.2021

  • 16:30 - prezimena od A - Ć
  • 17:30 - prezimena od D - LJ
  • 18:30 - prezimena od M - P

25.08.2021

  • 16:30 - prezimena od R - Š
  • 17:30 - prezimena od T - Ž

MOLIMO RODITELJE DA SE RADI POŠTIVANJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA PRIDRŽAVAJU TERMINA TE DA NA RODITELJSKI SASTANAK DOĐE SAMO JEDAN RODITELJ/SKRBNIK.

Dječji vrtić Karlovac

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 12.07.2021

Ovaj Poziv za upis u program predškole odnosi se na svu djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića, a obvezni su u godini dana prije polaska u osnovnu školu upisati se u program predškole. Poziv možete preuzeti OVDJE

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole NN 107/14

Zahtjev za upis u program predškole podnosi se isključivo elektronskim putem preko web stranice dječjeg vrtića na kojoj se nalazi poveznica za predaju zahtjeva: https://forms.office.com/r/5hzFXduALm, obrazac "ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE"

 

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA UPISA I RASPORED UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./22.

Objavljeno - 18.06.2021.

Na ovom mjestu možete preuzeti konačnu listu reda prvenstva upisa i raspored upisa djece u desetosatni program za pedagošku godinu 2021./2022.

U nastavku možete preuzeti Upitnik za roditelje koji se obavezno popunjen treba donijeti na upis.

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./22.

Objavljeno - 04.06.2021.

Na ovom mjestu možete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa u desetosatni program za pedagošku godinu 2021./2022.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 26.04.2021

Poziv za upis djece u desetosatne programe dječjih vrtića grada Karlovca možete preuzeti OVDJE

Zahtjev se predaje isključivo poveznicom u nastavku i to u peroidu od 06.05.2021. - 20.05.2021. https://evrtici.karlovac.hr

U nastavku objavljujemo opće akte i odluke vezane za upis djece:

  • Pravilnik o upisu djece, pročišćeni tekst OVDJE
  • Pravilnik o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa OVDJE
  • Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
  • Odluku o izmjeni i dopuni Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije OVDJE
  • Odluka o cijeni posebnih programa u okviru redovitog deset satnog programa za 2020./21. pedagošku godinu OVDJE

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.