•  

 

RASPORED UPISA DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PRED?KOLE ZA PEDAGO?KU GODINU 2017./18.

Objavljeno - 21.08.2017.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti raspored upisa djece u poludnevni program i program pred?kole za pedago?ku godinu 2017./2018.

Upitnik za roditelje mo?ete preuzeti ovdje.

 

RASPORED NOVOUPISANE DJECE ZA PEDAGO?KU GODINU 2018./19.

Objavljeno - 14.07.2017.

Ovdje mo?ete preuzeti raspored novoupisane djece prema objektima i programima dječjih vrtića grada Karlovca.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PRED?KOLE I POLUDNEVNI PROGRAM

Objavljeno - 19.06.2017.

Program pred?kole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu ?kolu koja nisu obuhvaćena redovitim programom pred?kolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Poludnevni program provodi se za djecu od navr?ene tri do ?est godina ?ivota (za djecu koja nisu ?kolski obveznici od 1. rujna 2018. g.)

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti poziv za upis djece u pred?kole

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u program pred?kole

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u poludnevni program

Izjavu o broju članova kućanstva koju je potrebno prilo?iti uz zahtjev za poludnevni program mo?ete preuzeti ovdje

Izjavu roditelja o brakorazvodnoj parnici koja je u tijeku mo?ete preuzeti ovdje

 

RASPORED UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC ZA PEDAGO?KU GODINU 2017./18.

Objavljeno - 09.06.2017.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti konačnu listu reda prvenstva upisa i raspored upisa djece u desetosatne programe dječjih vrtiaća Grada Karlovac za pedago?ku godinu 2017./2018.

 

Pri upisu potrebno je popuniti upitnik koji mo?ete preuzeti ovdje

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGO?KU GODINU 2017./18.

Objavljeno - 24.05.2017.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa djece za pedago?ku godinu 2017./2018.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 03.04.2017.

Od 1. rujna 2017. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2017. godine navr?e godinu dana pa do polaska u osnovnu ?kolu. Dijete i roditelji moraju imati prebivali?te na području grada Karlovca.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti poziv za upis djece u desetosatne programe

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u desetosatni program za 2017./2018. pedago?ku godinu

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

 

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Karlovac od rujna tekuće godine mo?e se predati u mjesecu travnju iste godine.

Informacije o vremenskom periodu predaje zahtjeva za upis djeteta biti će dostupne već tijekom o?ujka na ovoj web stranici, svakom objektu i u medijima.

Na ovom mjestu mo?ete pregledati Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac.

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

Revidirano - 23.11.2017.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

ARHIVA - UPIS 2016./2017. PEDAGO?KA GODINA

Informacije o upisima u pedago?ku godinu 2016./17. mo?ete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2015./2016. PEDAGO?KA GODINA

Informacije o upisima u pedago?ku godinu 2015./16. mo?ete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2014./2015. PEDAGO?KA GODINA

Informacije o upisima u pedago?ku godinu 2014./15. mo?ete preuzeti - ovdje

Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.