•  

RASPORED UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./16.

Objavljeno - 15.06.2015.

Na ovom mjestu možete preuzeti raspored upisa djece za pedagošku godinu 2015./2016.

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./16.

Objavljeno - 28.05.2015.

Na ovom mjestu možete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa djece za pedagošku godinu 2015./2016.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Objavljeno - 15.06.2015.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaæena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u predškole

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u program predškole

 

POZIV ZA UPIS DJECE U 3-SATNU POPODNEVNU IGRAONICU

Objavljeno - 15.06.2015.

Program opće igraonice provodit će se s djecom od navršene tri godine do navršenih pet godina života, svakog radnog dana po 3 sata u popodnevnim satima u Vrtiću Grabrik.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u igraonicu

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u igraonicu