Kontakt

Dječji vrtić Karlovac
Tkalčeva 2, 47 000 Karlovac
OIB: 67142183779

Ravnateljica, Danka Pavletić
Tel. 047/601 292
Mob. 099/247 1610
E-mail: danka.pavletic@vrtic-karlovac.hr

Tajnica, Gorana Matijaško
Tel. 047/631 466
E-mail: tajnistvo@vrtic-karlovac.hr

Računovodstvo:
Voditeljica računovodstva, Sanja Zetović-Dujmović
Tel. 047/613 550
Fax: 047/613 550
E-mail: racunovodstvo@vrtic-karlovac.hr

Stručni suradnici:
Psihologinja, Anita Maradin
Tel. 047/422 606
E-mail: anita.maradin@vrtic-karlovac.hr

Pedagoginja, Kristina Milovčić
Tel. 047/422 606
E-mail: pedagog@vrtic-karlovac.hr

Zdravstvena voditeljica, Jasna Brozinić
Tel. 047/422 608
E-mail: jasna.brozinic@vrtic-karlovac.hr

Fizioteraput, Ines Kok
Tel. 047/422 606
E-mail: ines.kok@vrtic-karlovac.hr