Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!
  •  

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PRED?KOLE

Objavljeno - 07.09.2016.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti raspored upisa djece u program pred?kole u dječji vrtić Karlovac za predago?ku godinu 2016./2017.

 

A?URIRANA LISTA REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGO?KU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 08.07.2016.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti a?uriranu listu reda prvenstva upisa djece za pedago?ku godinu 2016./2017.

 

RASPORED UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC ZA PEDAGO?KU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 09.06.2016.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti kona?nu listu reda prvenstva upisa i raspored upisa djece u desetosatne programe dječjih vrtiaća Grada Karlovac za pedago?ku godinu 2016./2017.

 

Pri upisu potrebno je popuniti upitnik koji mo?ete preuzeti ovdje

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PRED?KOLE I POLUDNEVNI PROGRAM

Objavljeno - 25.05.2015.

Program pred?kole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu ?kolu koja nisu obuhvaćena redovitim programom pred?kolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Poludnevni program provodi se za djecu od navr?ene tri do ?est godina ?ivota (za djecu koja nisu ?kolski obveznici od 1. rujna 2017. g.)

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti poziv za upis djece u pred?kole

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u program pred?kole

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u poludnevni program

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGO?KU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 20.05.2016.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa djece za pedago?ku godinu 2016./2017.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 06.04.2016.

Od 1. rujna 2016. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2016. godine navr?e godinu dana pa do polaska u osnovnu ?kolu. Dijete i roditelji moraju imati prebivali?te na području grada Karlovca.

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti poziv za upis djece u desetosatne programe

Na ovom mjestu mo?ete preuzeti zahtjev za upis djeteta u desetosatni program za 2016./2017. pedago?ku godinu