•  

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Objavljeno - 07.09.2016.

Na ovom mjestu možete preuzeti raspored upisa djece u program predškole u dječji vrtić Karlovac za predagošku godinu 2016./2017.

 

AŽURIRANA LISTA REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 08.07.2016.

Na ovom mjestu možete preuzeti ažuriranu listu reda prvenstva upisa djece za pedagošku godinu 2016./2017.

 

RASPORED UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 09.06.2016.

Na ovom mjestu možete preuzeti konaènu listu reda prvenstva upisa i raspored upisa djece u desetosatne programe dječjih vrtiaća Grada Karlovac za pedagošku godinu 2016./2017.

 

Pri upisu potrebno je popuniti upitnik koji možete preuzeti ovdje

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE I POLUDNEVNI PROGRAM

Objavljeno - 25.05.2015.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Poludnevni program provodi se za djecu od navršene tri do šest godina života (za djecu koja nisu školski obveznici od 1. rujna 2017. g.)

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u predškole

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u program predškole

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u poludnevni program

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./17.

Objavljeno - 20.05.2016.

Na ovom mjestu možete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa djece za pedagošku godinu 2016./2017.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 06.04.2016.

Od 1. rujna 2016. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2016. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u desetosatne programe

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u desetosatni program za 2016./2017. pedagošku godinu