•  

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 28.12.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 2 izvr?itelja.

- 1 izvr?itelj/ica za zamjenu za bolovanje do povratka na rad odsutne radnice.

- 1 izvr?itelj/ica za zamjenu za porodiljni dopust do povratka na rad odsutne radnice.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 07.11.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto spremačica - 1 izvr?itelj

Rok za podno?enje prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 05.10.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - 3 izvr?itelja.

- 1 izvr?itelj/ica za vođenje poludnevnog programa i programa pred?kole.

- 1 izvr?itelj/ica za zamjenu za bolovanje do povratka na rad odsutne radnice.

- 1 izvr?itelj/ica za zamjenu za porodiljni dopust do povratka na rad odsutne radnice.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

OBJAVLJENI NATJEČAJI - 07.07.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je slijedeće natječaje:

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - odgojitelj pred?kolske djece (m/?) - 3 izvr?itelja.

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vođenje sportskog programa, zamjena za porodiljni dopust - kineziolog (m/?) - 1 izvr?itelj.

Natječaj za pomagača u vrtiću za djecu s te?koćama u razvoju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (10 mjeseci) - 6 izvr?itelja.

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 16.03.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za porodiljni dopust, do povratka na rad odsutne radnice za radno mjesto zdravstveni voditelj (m/?) - 1 izvr?itelj

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 16.03.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje, do povratka na rad odsutne radnice za radno mjesto odgojitelj pred?kolske djece (m/?) - 1 izvr?itelj

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA - 04.02.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad odsutne radnice za radno mjesto odgojitelj pred?kolske djece (m/?) - 1 izvr?itelj

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - 04.02.2016.

Dječji vrtić Karlovac raspisao je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - odgojitelj pred?kolske djece (m/?) - 2 izvr?itelj

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Arhiva 2018 Arhiva 2017 Arhiva 2015 Arhiva 2014 Arhiva 2013

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.