•  

 

UNAPRJEĐENJE KVALITETE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KARLOVCU

Pojedinosti u svezi s ovim prijektom koji je sufinanciran od EU u 100% iznosu možete preuzeti ovdje.

 

O NAMA

 

Dječji vrtić Karlovac obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a osnivač i vlasnik je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca (od 18.07.2017.godine) Dječji vrtić Karlovac svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije: link

 • Centralni objekt Gaza, Tkalčeva 2, (8 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Grabrik, B. Kašića 17, (11 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Banija, Obala Račkog 8, (6 odgojnih skupine)
 • Područni odjel Novi centar, Smičiklasova 23, (2 odgojne skupine)

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od 1.godine života do polaska u školu.

Cilj i zadaća Vrtića je poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti.

U okviru svoje djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode sljedeći programi:

1. Redoviti programi:

 • cjelovit 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece
 • 5-satni poludnevni program od 8:00 do 13:00 sati

2. Posebni programi:

 • program ranog učenja engleskog jezika
 • sportski program
 • glazbeni program
 • engleska igraonica
 • njemačka igraonica
 • zimovanje/škola skijanja
 • ljetovanje
 • programi rada s roditeljima "Rastimo zajedno", UNICEF-ove radionice

3. Programi javnih potreba:

 • integracija djece s teškoćama u razvoju (djeca s motoričkim oštećenjem)
 • predškola
 • program rada s darovitom djecom